dinsdag 9 september 2008

Groei hotelmarkt

Hosta 2008

De groei van de Nederlandse hotellerie neemt af. Uit het HOSTA 2008 rapport van adviesbureau Horwath HTL blijkt dat de bezettingsgraden en gemiddelde kamerprijzen van de hotels nauwelijks nog zijn toegenomen. Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met verdere afname van de groei of lichte daling. Het onderzoek is door Horwath HTL uitgevoerd onder 265 drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad licht is gestegen, van 72,1% in 2006 tot 72,5% in 2007. Dit is een stijging van 0,4 %; duidelijk lager dan de behaalde groei in 2006 (1,9 %) en 2005 (2,5%).
De gemiddelde kamerprijs steeg met 1,9%, van ? 108 tot ? 110. Deze stijging is aanzienlijk lager dan de stijging van ruim 10% die een jaar eerder werd behaald. De opbrengst per beschikbare kamer steeg hierdoor met 2,6%, van ? 78,- tot ? 80,-. Dit is eveneens veel lager dan de groei die in 2006 werd gerealiseerd.
Bezettingsgraad vijfsterren hotelsVooral de vijfsterren hotels in Nederland lijken het slachtoffer te worden van de afnemende economische groei. De bezettingsgraad in de vijfsterren hotels is voor het eerst sinds 2003 weer gedaald, van 77,1% tot 74,8%. De bezettingsgraden zijn wel gestegen in de driesterren hotels (van 74,0% tot 76,1%) en de viersterren hotels (van 70,6% tot 71,1%). Daarentegen is de gemiddelde kamerprijs in de vijfsterren hotels wel gestegen (van ? 174,- tot ? 178,- ), terwijl deze maar iets is gestegen in de driesterren hotels (van ? 81,- tot ? 82,-) en gelijk is gebleven in de viersterren hotels ( ? 101,-).
Groei in Amsterdam stagneertDe groei van de bezettingsgraad in de regio Amsterdam & Schiphol is gestagneerd: de gemiddelde bezetting van de hotelkamers ligt met 81,4% nog maar 0,2 % hoger dan in 2006. De gemiddelde kamerprijs stijgt nog wel, maar ook hier geldt dat de stijging met 4,5%, van ? 134,- tot ? 140,-, aanzienlijk lager is dan de 15,5% stijging die een jaar eerder werd bereikt. De huidige bezettingsgraad kan worden gezien als een praktisch maximum voor een stad. De groeimogelijkheden in Amsterdam worden vooral beperkt door een gebrek aan nieuwe hoteluitbreidingen. Uit eerdere berekeningen door Horwath HTL in opdracht van de gemeente Amsterdam is gebleken dat tot 2015 behoefte is aan 9.000 nieuwe hotelkamers in de hoofdstad. Buiten de regio Amsterdam & Schiphol is de bezettingsgraad nog gegroeid met 1,5 procentpunten, van 65,8% tot 67,3%. De gemiddelde kamerprijs is hier gestegen van ? 86,- tot ? 90,- een stijging van 4,7%.Uit de resultaten blijkt dat zowel de bezettingsgraden als kamerprijzen in de hoofdstad aanzienlijk hoger liggen dan in de rest van Nederland, inclusief de overige grote steden in de Randstad. De steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht halen elk een bezettingsgraad van rond de 70%, waarbij Utrecht (met 72,1%) nog duidelijk beter presteert dan Rotterdam (69,7%) en Den Haag (69,4%). De gemiddelde kamerprijzen in deze drie steden zijn vrijwel gelijk op ? 97,- tot ? 99,-. Buiten de Randstad worden de hoogste bezettingsgraden behaald in de regio Leiden / Gouda (67,4%) en de hoogste gemiddelde kamerprijzen in Noord-Holland (? 87,-). Het slechtst presteren de hotels in de Veluwe, met een gemiddelde bezettingsgraad van 58,2% en een gemiddelde kamerprijs van ? 70,-. Daarbij moet worden aangetekend dat veel hotels in de Veluwe zich richten op de vergadermarkt, en meer omzet halen uit de vergaderzalen dan uit de hotelkamers.
Conferentiegasten nemen toeUit het rapport van Horwath HTL blijkt dat het aandeel van zakelijke en toeristische individuele gasten is afgenomen, terwijl vooral het aantal conferentiegasten is gestegen. Toch blijven zakelijke gasten met 39% van het totaal de belangrijkste doelgroep voor de hotels, gevolgd door individuele toeristen met 29%, conferentiegasten met 17%, toergroepen met 9% en overige gasten met 6%.Opvallend zijn de grote verschillen in de samenstelling van de markt in de verschillende steden en regio's. In Amsterdam is de verhouding zakelijk - toeristisch vrijwel gelijk, terwijl in Rotterdam de zakelijke individuele gasten 60% van de totale markt vormen. Ook in Utrecht, Noord-Brabant en Oost-Nederland vormen zakelijke individuele gasten meer dan 50% van de markt. In Zeeland daarentegen worden de kamers voor 57% gevuld met individuele toeristen. Ook in de regio Noord- Holland (buiten Amsterdam & Schiphol) vormen individuele toeristen met 40% de belangrijkste groep. Conferentiegasten vormen de belangrijkste doelgroep in de regio Leiden / Gouda (31%) en uiteraard de Veluwe (46%).
Prognoses Naar aanleiding van de resultaten zijn ook de verwachtingen voor 2008 en 2009 bijgesteld. Vorig jaar was de verwachting nog dat in 2007 een gemiddelde bezettingsraad van 73,2% behaald zou kunnen worden en dat dit in 2008 verder zou kunnen stijgen tot 75,0%. Inmiddels zijn de budgetten naar beneden bijgesteld en wordt voor 2008 gerekend op 73,4% en in 2009 op 74,5%. Indien de economie blijft kwakkelen, moet dit mogelijk nog verder worden bijgesteld. De vijfsterrenhotels geven al aan zowel in 2008 als in 2009 een daling van de bezettingsgraad te verwachten.
Het HOSTA 2008 rapport is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL.
http://www.hotellerie.nl/

Geen opmerkingen: